Företagens fondhistorik och investeringar

Fond historia är lika viktigt som dagens resultat för alla finansiella enheter. I fondhistorik avses närmare den tidsram under vilken ett företag har tillstånd att investera de medel som en aktieägare har åtagit sig. Den föreslagna lagstiftningen är inriktad på dessa två områden: För det första behovet av och omfattningen av en aktieägares ansvar att se till att han eller hon investerar i en enhet i en miljö som främjar sunda resultat; och för det andra, lämpliga medel för ett företag att genomföra detta syfte.

Reglerad lagstiftning

Den nuvarande lagen ger inte en effektiv styrning ram för finansiella chefer som varken är ansvariga inför aktieägarna eller någon annan, och som investerar sina medel på ett sätt som underlättar framgången för deras organisation. Att kommissionen aldrig specifikt har lagstiftat om hur en fond ska förvaltas. Att det saknar den lagstadgade befogenheten att skapa och genomdriva en ram för fondförvaltning. Lagstiftningen har ingen befogenhet att reglera hur företaget investerar sina tillgångar, då har det inte befogenhet att kontrollera hur det ska hanteras, vilket är just problemet. Således är det regeringen som måste reglera hur företaget förvaltas snarare än hur bolagets tillgångar investeras.

I själva verket finns det en mycket kort diskussion i förslaget om hur regeringen reglerar tillgången på tillgångar och hur den reglerar förvaltningen av dessa tillgångar. Den tar inte heller upp frågan om beslut om förvaltningsinvesteringar som kan påverka ett företags aktiekurser. Förslaget kräver inte heller att företagen ska redovisa några marknadspriser på sina värdepapper i ett försök att mäta sina vinstmarginaler.

På lång sikt till förmån för företag att regeringen bör tillhandahålla en ram för bolagsstyrning. Men förslaget fokuserar inte på de kritiska frågorna om ekonomin.

Detta är en bra sida kapitalinvestering.se om ekonomi.


Publicerat

i

av

Etiketter: