Twitter – en tillgänglig blogg

När man sitter på tåget, väntar på någon eller kanske bara har en liten stund över till ingenting, är Twitter någonting som används i allt större utsträckning. Det går snabbt att skriva ett meddelande i och med att dessa bara får innehålla 140 tecken, och om man skulle vilja gå igenom det man vill säga innan man postar detta, kan man istället välja att ta del av vad andra gör. Twitter har blivit en succé och varje år skickas flera miljarder ”tweets”.

Bland Svenska internetanvändare har Twitter fått allt större antal användare och man kan se en snabb progression sedan 2012. I nuläget använder såväl privatpersoner som artister och företag eller tidningar detta som en kanal för att nå ut till sina läsare. Under 2012 var det omkring 11 procent av Sveriges internetanvändare som använda Twitter någon gång och endast 2 procent som gjorde det varje dag. År 2013 rörde det sig istället om 6 procent som dagligen använda Twitter och 17 procent som gjorde detta någon gång ibland. Det finns en hel del fakta kring vilka grupper som använder tjänster mest och vi kan i vanlig ordning se att det i första hand är de unga som använder internet.

Internet? – Nej tack!

Det finns personer i de flesta åldrar som aktivt valt att inte använda sig av internet, eller som i vilket fall inte gör det av en eller annan orsak. Vad som ligger till grund för beslutet kan vi bara sia om, men det finns en del indikationer om man tittar på den senaste undersökningen som gjorts i syfte att rikta blicken mot beteenden kopplade till teknik. Twitter och andra fenomen har här visat sig intressera vissa grupper. För ytterligare info om teknik, webb eller marknadsföring och sökoptimering är detta en bra sida.

Den största gruppen icke användare av internet, angav att de kort och gott inte har något intresse för internet. Det var hela 77 % av respondenterna som hävdade detta som huvudsaklig orsak till varför de avstå de möjligheter och risker som finns med internet. Ytterligare 18 % av de tillfrågade ansåg att tekniken var allt för krånglig för att man skulle vilja sätta sig in i det hela. Kanske anser man inte att det finns tillräckligt värde för att man skall lägga ner tiden som krävs för att man skall hitta sin väg framåt.

Det finns också en rad svar som hade mycket få anhängare. Det rörde sig om ”övrigt”, synfel och pris. Det finns många runt om i världen som inte använder internet men flertalet är öppna för att lära sig hur man kan nyttja denna funktion.


Publicerat

i

,

av

Etiketter: