Undvik skador på fastighet

Bland de skador som visat sig kosta avseende renoveringsarbete, står vattenskador för en imponerande del. Det är inte för inte som vattenlarm nästan kommit att bli standard när man jobbar med att höja säkerheten i en bostad. De vattendetektorer som nu finns på marknaden är mycket känsliga och kan upptäcka potentiella vattenläckor snabbt och effektivt. Det är sällan man upptäcker mindre läckor i tid varför denna utrustning kommer till nytta. Några av de områden där man kan riskera större vattenskador är i anslutning till vitvaror, varmvattenberedare, under diskbänk och i källare. Installerar man detektorerna på dessa platser kan man räkna med att ha ögon i nacken och upptäcka även mindre läckor.

Vattenlarm

Som alltid är det viktigt att man åtgärdar eventuella risker innan de hinner gå för långt. Detta är en av orsakerna till att många väljer att satsa på ett vattenlarm i kombination med vattendetektorn. Med ett sådant går en signal direkt till en operatör som kan höra av sig via telefon för att informera. Oavsett om man är hemma eller inte, ges man på så vis en möjlighet att snabbt agera! Befinner man sig i någon annan del av världen kan man påkalla uppmärksamhet och hyra in hjälp med att täppa till läckan som uppkommit. Vattenlarmet fungerar som vakt även efter åtgärden för att uppmärksamma eventuella problem.

Det är helt ofarligt med lite vatten som står på golven en kortare tid. Detta är inte någonting som innebär risk för den fastighet man bor i. Däremot kan ett kontinuerligt flöde hitta sin väg in i alla ytskikt. Även stående vatten kan förorsaka problem, men det är kontinuerliga läckor som gör stor skada. Har man väl fått en större vattenskada kan man vara i behov av att tömma delar av fastigheten för att det hela skall bromsas. Det är ett arbete som kräver en hel del kostnader och inte minst tid! Genom vattenlarm kan man undvika många av dessa problem vilket är åtråvärt för den som förvärvat en fastighet. Vidare kan man nå en total säkerhet genom att även ha med inbrott och brand som fokusområden. Allting kan fungera i ett system där operatörer alltid finns tillgängliga. Oavsett vad som sker i hemmet kan man utgå ifrån att det syns och hanteras.


Publicerat

i

av

Etiketter: